Co je Rolfterapie – Strukturální Integrace?

Strukturální Integrace je vědecky ověřený systém změny struktury (stavby a tvaru) těla a výchovy jeho používání. Je to výsledek padesátiletého studia a praxe zakladatelky Dr. Idy P. Rolfové a po její smrti v roce 1979 ještě velkého množství lidí, kteří pokračovali a pokračují v její práci. Mezi veřejností je tento systém tělesné manipulace znám pod názvem Rolfterapie nebo Rolfing. Strukturální integrace je původní název, který dala Dr. Rolfová své celoživotní práci. Je vyučována různými školami po celém světě, mimo jinými „The Guild for Structural Integration“. K označení její metody  a terapeutů, kteří ji praktikují, jsou používány názvy Rolfing® a Rolfer®. Jedná se o ochranné známky jedné z dalších škol, které učí strukturální integraci – The Rolf Institute of Structural Integration®.

Ilustrace na metafoře o stanu

Tent

Představte si, že postavíte stan (mám na mysli klasické áčko). Aby stan správně fungoval (aby nebyl prověšený, nebortily se tyče či se dal zapnout zip atd.), tak musí být postaven určitým způsobem. Ale může se stát, že po postavení stanu zjistíte, že stan sice stojí, ale něco je v nepořádku. Nejde vám třeba zavřít správně zip. Zkoušíte různé způsoby, ale zjistíte, že v zipu problém není a ať se snažíte sebevíc se zipem hýbat, tak zip prostě nezavřete. Odněkud to táhne tak, že to jednotlivé kusy látky od sebe odtahuje. Tak hledáte a zjstíte, že to není jen jedním špatně vypnutým provázkem, ale že musíte jeden utáhnout, další povolit, vyndat baťoh, který tlačí na jednu stěnu a posouvá celou stěnu atd., až se vám nakonec povede zip zavřít. Podobně se to má s lidským tělem, akorát, že v něm působí mnohem větší množství různých tahů, upevnění či napětí, které hrají roli v tom, jak efektivně a vyváženě bude člověk stát. Zjednodušeně by se dalo říci, že tyče představují kosti a provázky fascie. A často námi prožívaná bolest, či zatuhnutí na nějakém místě v těle neznamená, že musíme příčinu této nepohody hledat právě zde. Stejně jako u problému se zipem. Často je velmi těžké vnímat, co vše se na tom může podílet. A je právě úkolem rolfterapie odhalit skrytá napětí či upevnění v těle, které se podílejí na nepříjemném pocitu, který vám způsobuje nepohodlí či bolest.

 

Co je tedy rolfterapie?

rolfing imageLidské tělo je složitým celkem, tvořeným propojenými segmenty. Každý tento segment- hlava, hrudník, pánev, končetiny atd. – je samostatnou jednotkou. Záleží ale na způsobu, jak jsou vzájemně tyto segmenty poskládané v lidském těle (viz. obrázek výše). Rolfterapie se snaží o co nejlepší uspořádání jednotlivých segmentů vzhledem k celku a k jeho efektivnějšímu fungování v rámci gravitačního pole Země.

 

Gravitační síla

A na tělo a jeho jednotlivé segmenty, stejně jako na všechny předměty na Zemi, působí nejsilnější fyzikální vliv – gravitační pole Země. Tělo se této síle působící dolu musí přizpůsobit. Přizpůsobuje se tím, že si vytváří dodatečné podpory v měkkých tkáních (fascii). Postupem času dojde k poškození hybnosti kloubů a svalového potenciálu, čímž dochází k ještě větší nevyváženosti – je to začarovaný kruh.

 Fascie

fasciaProstředkem k ovlivnění jednotlivých segmentů je právě spojovací fasciální síť – vazivová tkáň. Ida Rolf o fasciální síti mluví jako o „orgánu tvaru“. Je to orgán, který strukturuje části do celku a udržuje tělo v trojrozměnrném materiálním světě. Je to takový skafandr obalující lidské tělo. Jednotlivé segmenty drží pohromadě právě díky tomuto obalu – myofasciální tkáni.

Fascie je síť, která prostupuje celým tělem, pokrývá, spojuje a drží svaly, orgány, skelet. Existuje několik úrovní fascií – od povrchové až po tu, která obklopuje jednotlivé orgány. Každý nerv, sval, kost, orgán je obklopen fasciemi.Všechny tyto obaly jsou samy součástí většího obalu – povrchové fasciální vrstvy přímo pod kůží.  Tato ucelená souvislá síť, od malíčku až k mozku, spojuje, ale zároveň i odděluje a ochraňuje všechny funkční jednotky těla.Vnější vrstvy jsou tak propojeny s vrstvami hlubšími. Fascie obalují nejen svaly, ale i každé svalové vlákno.

Fascie je pružné, elastické a plastické médium.Je možné jej tvarovat. Rolfterapie toho dosahuje působením tlaku, čímž se ovlivňují struktury nacházejícím se pod bodem tlaku. Lidské tělo je tedy tvarovatelné, je možné měnit jeho stukturu. A struktura ve velké míře předurčuje funkci. Předpokladem k posílení funkce je existence správné formy. Jde tedy o snahu o přiblížení se k přirozenému vzoru – k ideální sturktuře. A tou je vyvážení těla (tedy jednotlivých jeho segmentů) v gravitačním poli Země. V strukturální integraci je s tkání manipulováno do té míry aby se přesunula do výhodnější pozice.

Fascie je tvořena kolagenem a velmi pružně reaguje na požadavky našeho těla. V poslední době se objevují výzkumy, které dokazují, že fascie se mohou stahovat nezávisle na svalech a dělají to v reakci na stres. Lidské tělo může být stresováno rozličnými způsoby. Může být fyzického rázu – úraz, přepnutí, přetrénování. Nebo může být způsoben mnoha jinými, řekněme psychickými a sociálními aspekty- práce, vztahy, úzkosti, deprese atd. A fascie na tento stres reagují stažením. Pokud je stres dlouhodobý, tak tyto stažení v těle přetrvávají a tím se mění struktura těla, což ovlivňuje jeho postavení a pohyb. Dochází ke ztrátě elasticity a vyšší ztuhlosti vazivové tkáně, což způsobuje horší mechanickou funkčnost těla. Tělo musí na nově vzniklá omezení reagovat a tak si tělo udělá kompenzaci a vlastně vytvoří problém jinde. Čímž dochází k ještě větší nevyváženosti.

 

„Vyváženými změnami struktury, můžeme dosáhnout změny funkce, podpořit zdraví, pohodu, celistvost a fungování těla“ (Ida Rolf)

„Jde o to vyvolat změnu k vytvoření rovnováhy v těle“ (Ida Rolf)

 

rolfing4rolfing3Výsledkem lepší rovnováhy v těle je odlehčení těla a jeho vyšší vitalita. Při rolfterapii dochází k (často viditelným) změnám struktury a postoje těla. Lidské tělo se totiž neustále mění, je plastické, přizpůsobuje se podmínkám tak, aby fungovalo co nejekonomičtěji. Často tak dochází ke kompenzacím, které nejsou pohybově výhodné, ale zachraňují hroutící se strukturu a umožňují jí tak fungovat. Často se tím ale vytvoří problém pouze jinde.