Česká Asociace Strukturální Integrace (CASI): www.casi-rolfterapie.cz

The International Association of Structural Integration: www.theiasi.net

Guild for Structural Integration: www.rolfguild.org