10453086_799136706791305_1856734325395743439_o21

Rolfterapie / Strukturální Integrace – obnova přirozené rovnováhy v těle

„Práce s přirozenou tělesnou gravitací“

rolfing pictureSmyslem a cílem metody je obnovení integrity struktury těla (stavby a tvaru) a jeho funkce v gravitačním poli. Jde tedy o propojení těla do funkčního celku tak, aby tělo mohlo co nejlépe využít svého potenciálu pohybu v gravitačním poli Země.

Strukturální integrace (SI) tento cíl naplňuje prací s fasciemi – měkkými tkáněmi, které si můžete představit jako síť propojující celého člověka od hlavy až k patě. Jde tedy o manuální práci s měkkými tkáněmi těla (fasciemi).  SI je účinná metoda, která má za úkol přeorganozovat tělo tak, aby „tíha“ gravitace nebyla pro tělo zátěží ale příležitostí.

Rolfterapie je uspořádaná osnova práce s tělem. Rovnovážnějšího souladu s gravitačním polem se dosahuje během 10- ti 60 až 90minutových lekcí systematické manuální terapie. Během každé hodiny se pracuje na jiné části těla a postupně tak dochází k uvolňování  a přeuspořádávání celé fasciální sítě těla.

Tento proces uvolňuje části těla – nohy, ruce, trup atd. – z celoživotního napětí a zatuhnutí a umožní jejich vyrovnání a soulad s gravitačním polem Země.

Více o metodě a jejím přístupu se můžete dočíst v záložce Co je rolfterapie

V jakých oblastech Strukturální Integrace / Rolfterapie pomáhá?

Kromě několika málo výjimek (např. u lidí trpících poruchami spojovacích vláken) může každý bez ohledu na svůj věk pracovat se strukturální integrací. Cíle práce musí být samozřejmě přizpůsobeny konkrétním okolnostem, např. věku klienta a jeho/jejím potřebám, přáním a schopnostem. Obvyklými problémy, které se dají strukturální integrací řešit, jsou:

  • svalovo-kosterní problémy (např. bolest šíje/zad, syndrom TMJ, syndrom karpálního tunelu, tenisový loket atd.
  • snížená hybnost
  • zranění (např. hyperextenze krku, vyhřezlé plotýnky atd.)
  • zlepšení držení těla
  • zlepšení fyzické výkonnosti (česká tenisová hvězda Ivan Lendl měl vlastního osobního Rolfera)
  • zlepšení pohybových schopností
  • podpora osobního růstu a psychické vyrovnanosti